Farmlodge
Vi älskar hundar som är kopplade. Det är inte tillåtet att hundarna hälsar eller nosar på gårdens djur eller går nära deras hägn. Det kostar 300 kr per vistelse/hund. Du kan boka alla typer av rum. Hundar får vara med överallt, så länge de kan uppföra sig.

Så här bokar du


 Klicka på hotellets namn för att boka

 Lämna alltid ett meddelande och berätta att du har med dig din hund innan du slutför bokningen

 Hotellet återkommer med bekräftelse på vilket hundvänligt rum ni har fått

 Boka gärna i god tid om det går. Många hotell har ett begränsat antal hundvänliga rum

 Boka alltid ett rum som går att avboka utan kostnad

 All betalning sker direkt till hotellet. Avgift för hund läggs på priset för rummet