Hotel Stensson
Det kostar 250 kr extra per natt och det är samma pris om man har med sig två hundar. Du kan boka dubbelrum. Det går bra att sitta avskilt i matsalen med hunden.