Hotel Funäsdalen

Hotell Funäsdalen
Det kostar 300 kr per vistelse att ha med sig hunden.På Hotell Funäsdalen är hundar välkomna i Large och Large Lake View rum. Hundar får inte vistas i restaurangen men de är välkomna i lobbyn.

Så här bokar du


 Klicka på hotellets namn för att boka

 Lämna alltid ett meddelande och berätta att du har med dig din hund innan du slutför bokningen

 Hotellet återkommer med bekräftelse på vilket hundvänligt rum ni har fått

 Boka gärna i god tid om det går. Många hotell har ett begränsat antal hundvänliga rum

 Boka alltid ett rum som går att avboka utan kostnad

 All betalning sker direkt till hotellet. Avgift för hund läggs på priset för rummet