Åkerblads Hotell Gästgiveri Spa
Det kostar 200 kr per natt/hund och det grå bra med två hundar. Du kan boka enkel, dubbelrum och minisvit. Hundar får vistas i receptionen, storstugan och i de hundgodkända rummen. Du kan ta med dig en frukostpåse till rummet.