Hotel Villan
Det kostar 150 kr per natt/hund och man kan ha med två hundar. Hundar får inte vara med i frukostmatsalen.