Hotell Amigo
Det kostar 200 kr per hund/natt och du kan ta med dig två hundar.  Du kan boka alla typer av rum. Hundar får inte vara med i restaurangen.