Isbolaget Hotell & Restaurang
Det kostar 150 kr/natt att ta med sig hunden. Du kan boka alla typer av rum. Hundar är varmt välkomna i matsalen. Längst ut på piren i Donsö Hamn, mitt i Göteborgs Skärgård hittar du Isbolaget.

Så här bokar du


 Klicka på hotellets namn för att boka

 Lämna alltid ett meddelande och berätta att du har med dig din hund innan du slutför bokningen

 Hotellet återkommer med bekräftelse på vilket hundvänligt rum ni har fått

 Boka gärna i god tid om det går. Många hotell har ett begränsat antal hundvänliga rum

 Boka alltid ett rum som går att avboka utan kostnad

 All betalning sker direkt till hotellet. Avgift för hund läggs på priset för rummet